Budżet Partycypacyjny

 

 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY EUROCENTRUM 2018

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować o uruchomieniu trzeciej edycji programu „Budżet partycypacyjny Eurocentrum”, na który została przeznaczona, podobnie jak w latach ubiegłych, kwota 5.000 EURO z budżetu właściciela budynku Eurocentrum.
„Budżet partycypacyjny Eurocentrum” to proces wspólnego podejmowania decyzji, w którym poprzez zgłoszenie projektu każdy z Państwa może zadecydować o tym, w jaki sposób wymieniona kwota zostanie wydatkowana i jakie potrzeby powinny zostać zrealizowane.
W zeszłym roku wygrała strefa chillout’u – piłkarzyki i szachy na zewnątrz budynku, czekamy na Wasze kolejne propozycje.
Projekty mogą dotyczyć: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, przestrzeni publicznej, zieleni i wiele innych.

 

Jak zgłosić projekt?

Aby zgłosić projekt należy w dniach 14 marca – 27 kwietnia 2018 przesłać jego zgłoszenie na adres mailowy:
budzetpartycypacyjny@eurocentrum.pl.

 

Projekt musi spełniać kilka warunków

– musi być możliwy do zrealizowania w ciągu trzech miesięcy
– znajdować się na terenie Eurocentrum Office Complex i musi być dostępny dla wszystkich najemców
– całkowity koszt realizacji nie może przekroczyć 5.000 EURO

 

Regulamin

1. Każdy Najemca ma prawo zgłosić 3 projekty.

2. Termin zgłaszania projektów wygasa dnia 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 24.00.
3. Do dnia 10 maja 2018 roku zgłoszone projekty zostaną zaprezentowane na stronie internetowej twoje-eurocentrum.pl w formie ankiety do głosowania . Link znajdą Państwo również na naszym Fanpage’u na Facebook’u https://www.facebook.com/eurocentrum.office.complex
4. Do dnia 24 maja na stronie twoje-eurocentrum.pl będzie trwało głosowanie. Każdy pracownik ma prawo oddać 1 głos na projekt, który go najbardziej zainteresuje i który popiera.
5. Dnia 31 maja 2018 roku nastąpi podsumowanie ankiety i wyłoniony zostanie jeden lub kilka zwycięskich projektów o łącznym budżecie 5.000 EURO
6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i na facebook’u do dnia 31 maja 2018 roku.

7. Projekt zostanie zrealizowany do 31 sierpnia 2018 roku.

Zapraszamy do udziału i z niecierpliwością czekamy na Państwa zgłoszenia!

Eurocentrum Office Complex Team

 

 

EUROCENTRUM 2018 PARTICIPATION BUDGET

Ladies and Gentlemen, we have the pleasure to announce that the fourth edition of the “Eurocentrum participation budget” has been launched. This year again we have decided that EUR 5,000 from the Eurocentrum building owner’s budget will be dedicated to the programme.
The „Eurocentrum participation budget” is a process of joint decision-making, where by submitting your proposals you have the opportunity to decide how the aforementioned amount will be spent and what needs should be met.
Last year our winner was the “chillout zone” – outdoor football table and chess area, this year we are looking forward to more of your ideas.
Your projects may involve the promotion of health, sports, recreation, education, culture, communication, environmental protection, public space, environmental help, etc.

 

HOW TO SUBMIT A PROJECT?

To submit a project, please send the application to the following e-mail address:
budzetpartycypacyjny@eurocentrum.pl, between March 14 and April 27, 2018.

 

THE PROJECT MUST MEET THE FOLLOWING CONDITIONS:

– it must be possible to carry out within the period of three months
– be located in the Eurocentrum Office Complex and available to all tenants
– the total cost of the project cannot exceed EUR 5,000.

 

TERMS AND CONDITIONS

1. Each tenant has the right to submit 3 projects.

2.The deadline for submitting projects expires on April 27, 2018 at 24.00.
3. By May 10, 2018, submitted projects will be presented on the twoje-eurocentrum.pl website in a voting poll. The URL will also be available on our Facebook Page https://www.facebook.com/eurocentrum.office.complex
4. Voting on twoje-eurocentrum.pl website will continue until 24 May. Each employee has a single vote to cast for the project they are most interested in.
5. On 31 May, 2018 votes will be counted and one or several winning projects will be selected with a total budget of EUR 5,000.
6. By May 31, 2018, the results will be published on the website and Facebook Fanpage.

7. The project will be completed by August 31, 2018.

You are welcome to participate in the programme and we are looking forward to working with your ideas!

Eurocentrum Office Complex Team

 

Zwycięski Projekt 2017

Zwycięzcą w programie Budżetu Partycyacyjnego 2017 roku został projekt:
Strefa chillout’u.


Zwycięski Projekt 2016

Zwycięzcą w programie Budżetu Partycypacyjnego Eurocentrum w 2016 roku został projekt:
Automatyczny defibrylator Aparat AED oraz projekt "Drugie życie książki" - punkt wymiany książek – zostawiasz jedną, bierzesz drugą.


Zwycięski Projekt 2015

Zwycięzcą w programie Budżetu Partycypacyjnego Eurocentrum w 2015 roku został projekt:
Zieleń wokół budynku, dzięki czemu wokół Eurocentrum przy wejściu do budynku pojawiły się donice z drzewami i kwiatami.